Vinningar

"Stach-Gont" är den största tillverkaren av bältros i Nowy Targ. Naturliga råvaror, vilket är den högsta kvalitet trä(ädelgran och gran) kommer från områdena Malopolska.

Vi garanterar tillförlitlighet, snabb och professionell förverkligande, tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och transport.