Yttrande

Enligt dr. Stanislaus Karczmarczyk bältros kan vara säkra och drivs på ett tillförlitligt sätt i upp till 50 år. Det är möjligt genom lämplig teknik och det faktum att under de senaste åren har det skett betydande framsteg i utvecklingen av ett medel för att bevara trä.

Nära Krakow, Poznan, Gdansk och Warszawa särskilt de överlämnas till mode metamorfos av gamla hus. Att köpa gamla hus, herrgårdar är ofta förknippas med reparationer och göra verkliga förändringar för att få byggnaden till sin forna glans.