Tam, gdzie historia sztuki, muzealnictwo oraz archeologia łączą się ze sobą, możliwa jest efektywna konserwacja i renowacja zabytków. Polska pełna jest wyjątkowych obiektów o wielowiekowej historii – niestety, wiele z nich jest zaniedbanych. W takiej sytuacji warto zwrócić się do ekspertów w tej właśnie dziedzinie.

Pod terminem konserwacji zabytków znajduje się wiele różnych zabiegów, które stosowane są w celu utrzymania obiektu zabytkowego w odpowiednim stanie technicznym na długi czas. Wszelkie renowacje i remonty muszą być jednak prowadzone tak, aby nie ingerować czy ingerować w stopniu minimalnym w istniejącą już tkankę zabytkową. To często bardzo trudne, gdy obiekt jest w złym stanie technicznym, ale specjaliści są w stanie poradzić sobie nawet z niemożliwym, czego świadectwem jest wiele poddanych procesom konserwacji zabytków w Polsce.

Co włącza konserwacja zabytków?

Jak zostało już wspomniane, konserwacja zabytków i ich renowacja włącza szereg czynności. Zalicza się do nich między innymi:

  • konserwacja – rozumiana jako zabiegi konserwatorskie
  • rewitalizacja – przekształcanie obszarów zdegradowanych i znalezienie dla nich nowego zastosowania
  • restauracja – przywrócenie uszkodzonego lub zmienionego obiektu do jego dawnej formy
  • rekonstrukcja – odtworzenie zniszczonego obiektu lub też nieistniejących na nim detali
  • rewaloryzacja – przywrócenie wartości użytkowych zabytków czy zespołów urbanistycznych

Kto wykonuje konserwację i renowację zabytków?

Obecnie takie działania jak renowacje i konserwacja zabytków prowadzone są przede wszystkim przez firmy, które posiadają w tej dziedzinie doświadczenie i dysponują odpowiednim zapleczem, do takich właśnie należy firma Stach-Gont.

Aby wykonać skuteczne remonty, wykorzystujemy starannie dobrane materiały budowlane, które dopasowywane są indywidualnie do danego obiektu na podstawie wcześniej wykonanych badań. Konserwacja, rewitalizacja czy rekonstrukcja prowadzone są przy tym przy udziale ekspertów z wyżej wymienionych dziedzin – historii sztuki, muzealnictwa oraz archeologii, aby w ten sposób można było uzyskać najbardziej bliski założeniom efekt, a tym samym obiekt istniał jak najdłużej w historycznym stanie.