Gzymsy to element dekoracyjny umieszczony zazwyczaj w formie poziomej listwy. Najczęściej pojawia się w okolicach lica muru. Dzięki temu chroni elewację przed ściekającą wodą.

Wyróżniamy następujące rodzaje gzymsów:

 • zewnętrzne, wśród których wyróżnia się:
  • główne (koronujące, wieńczące) – wieńczą ścianę budowli,
  • cokołowe – oddzielają cokół od lica muru,
  • działowe (międzypiętrowe) – dzielą płaszczyznę ściany podkreślając poziomy poszczególnych kondygnacji,
  • nadokienne – gzymsy przerywane, znajdujące się nad otworami okiennymi, zazwyczaj powielające ich szerokość,
  • podokienne – gzymsy ciągłe, przebiegające pod wszystkimi oknami danej kondygnacji,
  • parapetowe – gzymsy przerywane, znajdujące się pod otworami okiennymi, zazwyczaj powielające ich szerokość,
  • naddrzwiowe (nadportalowe) – znajdujące się nad otworami drzwiowymi, oraz
 • wewnętrzne, które zdobią ściany, kominki, piece i sprzęty

Nasza firma zajmuję się głównie dekoracją budynków gzymsami drewnianymi oraz gzymsami elewacyjnymi.