Drugorzędną działalności naszej firmy jest produkcja więźby dachowej z drewna. Oprócz produkcji zajmujemy się także jej montażem.

Jest to jedna z bardziej popularnych form konstrukcji dachu w domach jedno, a czasem też wielorodzinnych.

Więźba dachowa to podstawa konstrukcji każdego dachu. Dlatego tak ważne jest w jaki sposób oraz z jakich materiałów zostanie wykonana.

Jakie drewno na więźbę dachową?

Więźbę wykonujemy m.in. z drewna świerkowego, jodłowego oraz z modrzewiowego. Drewno powinno być klasy nie niższej niż zapisana w projekcie, zwykle co najmniej C 24. Klasa oznacza wytrzymałość drewna na zginanie, im wyższa tym lepiej.

Rodzaje więźb

Generalnie rozróżniamy trzy rodzaje więźby dachowej:

  • krokwiową
  • krokwiowo – jętkową
  • płatwiowo – kleszczową

Więźba krokwiowa – jest to najprostsza konstrukcja dachowa, składa się z par krokwi, które połączone są ze sobą w kalenicy. Dolna część opiera się na murłacie. Wszystkie elementy połączone są za pomocą łączników ciesielskich bądź zbijane na gwoździe. Jest to najczęściej spotykany typ konstrukcji, głównie na małych dwuspadowych dachach, które przeważają na budynkach zagród w małych i średnich gospodarstwach rolnych. Nie od rzeczy w potocznym języku dekarskim dwuspadowy dach nazywany jest stodołą.

Więźba krokwiowo - jętkowa - jest bardzo podobna do pierwszego typu, lecz spotykamy w nim dodatkowy element wzmacniający konstrukcję czyli jętkę. Jest to poziomy element spajający parę krokwi mniej więcej w środku ich długości. Ten system pozwala na wykonywanie konstrukcji dachu przy większych rozstawach ścian nośnych - w praktyce powyżej siedmiu metrów. Taki układ konstrukcji dachowej spotykany jest raczej na budynkach mieszkalnych, ponieważ jętki tworzą od razu podłogę pod nieogrzewany strych.

Więźba płatwiowo-kleszczowa – pozwala na wykonywanie konstrukcji dachu na budynkach, których ściany nośne rozstawione są w odległości powyżej 12 metrów. Ma jednak podstawową wadę: wymaga wykonania solidnego stropu. Na nim bowiem opiera się dodatkowy element składający się z płatwi i ze słupów.